Veiligheid op scholen

Elektronische toegangscontrole en Anti-Amok-cilinders voor meer veiligheid op scholen.

Safety first – steeds meer scholen passen dit motto toe in hun veiligheidsconcept. De eisen zijn hoog: Als openbaar gebouw moet elke school overdag vrij toegankelijk zijn – en tegelijkertijd een veilige leeromgeving bieden met vrije vluchtwegen en nooduitgangen. Al tijdens het plannen van een sluitsysteem moet daarom rekening worden gehouden met de individuele bouwkundige situatie ter plaatse. Hierbij spelen ook de preventie van alle vormen van geweld en een elektronisch toegangsmanagement een steeds belangrijkere rol. De combinatie van mechanische en elektronische systemen vereist behalve technologische knowhow ook een intensieve samenwerking tussen fabrikanten, handelaars, installateurs en gebruikers.

De schoolbel gaat. Binnen een paar minuten stromen leerlingen van het schoolplein de school binnen. De laatste sluit de deur en de lessen beginnen. Een veilige routine? In elk geval zolang er niets gebeurt. Hoeveel gevaar scholen lopen, laten de tragische incidenten uit het recente verleden duidelijk zien. Een gevolg daarvan: Steeds meer ouders, leerlingen en leraren eisen efficiënte concepten die bescherming bieden tegen gevaren – en de normale schooldag niet verstoren. Een voorbeeld daarvan zijn de Anti-Amok-knopcilinders van CES, die zonder omslachtige aanpassingen in de deuren van de leslokalen kunnen worden geïnstalleerd.

Anti-Amok-cilinders: Geen geweld in het klaslokaal

Vanaf de buitenzijde werken de cilinders volgens de bekende hoge standaards van een veiligheidsprofielcilinder. Voor het openen is een mechanische sleutel nodig, waarna de deur met een druk op de knop kan worden geopend. Tijdens de les gaat de deur niet op slot – tot zover niets ongewoons. Bij een alarm voor een gevaar op het schoolterrein is het klaslokaal in een handomdraai veranderd in een veilige schuilplaats. Door simpelweg aan de cilinderknop te draaien kan de deur zonder sleutel van binnenuit worden vergrendeld. Van buitenaf gaat de deur alleen met een passende sleutel open.


Het risico dat leerlingen de knop voor de grap gebruiken als er geen gevaar is en de deur aan de binnenkant gesloten houden, kan door voorlichting aan alle gebruikers worden verkleind. Zo nodig zorgt een speciale slipkoppeling in de cilinder ervoor dat leraren en conciërges de knopwerking te allen tijde met een sleutel kunnen opheffen en de deur van buitenaf probleemloos kunnen openen.  Behalve de stabiele constructie hebben de Anti-Amok-knopcilinders van CES het voordeel dat de cilinders eenvoudig te vervangen zijn en zo in bijna alle gangbare deuren geïntegreerd kunnen worden. En ook qua design komt deze oplossing tegemoet aan de meest uiteenlopende architectonische concepten – afhankelijk van de individuele eisen zijn verschillende knopvormen mogelijk.

Elektronische toegangscontrole: Beveiliging van de buitenste schil

Steeds meer scholen die hun veiligheidsconcept actualiseren, schakelen niet alleen over op de mechanische Anti-Amok-knopcilinders maar ook op een efficiënt toegangsmanagementsysteem met elektronische sluitsystemen. De combineerbaarheid van mechanische en elektronische componenten is vaak het doorslaggevende voordeel voor de aanschaf van flexibele modulaire oplossingen. Zo kunnen bijvoorbeeld de kabelloze elektronische cilinders en het hang-en-sluitwerk uit de CES-serie OMEGA FLEX net als de mechanische cilinders probleemloos in alle binnen- en buitendeuren worden geïntegreerd. Als sluitmedia fungeren hier de transponders, die op wijdverbreide standaards zoals Mifare of LEGIC zijn gebaseerd – naar keuze als chipkaart, sleutelhanger of combinatieoplossing op de sleutelkop van mechanische sleutels. Door het gebruik van kostenefficiënte elektronische transponders kunnen zelfs complexe sluitsystemen gebruiksvriendelijk worden beheerd en kan tegelijkertijd een omvattende gebouwveiligheid worden gegarandeerd.

Betrouwbare oplossingen voor individuele eisen

Ook andere gebruikers zoals sportverenigingen die ’s avonds in de gymzaal van school trainen, krijgen door de elektronica gemakkelijk toegang tot die vleugels van het gebouw die voor hen relevant zijn. Zo nodig kunnen de toegangsrechten met de geïntegreerde tijdfunctie exact conform het gebruiksplan van de gymzaal worden beperkt.

Online-toegangscontrole

Het elektronische sluitsysteem kan worden uitgebreid tot een onlinesysteem, waarbij de toegangsrechten centraal kunnen worden toegewezen en gewijzigd. Ook hier is flexibiliteit vereist: Zelf als achteraf wordt omgeschakeld op een online-oplossing, hoeven de deuren niet te worden aangepast. De al geïnstalleerde OMEGA FLEX-cilinders worden draadloos via Access Points geïntegreerd in het gegevensnetwerk. Met een muisklik kunnen aan de pc de toegangsrechten voor de deuren flexibel worden uitgebreid of gewist.

Virtueel netwerk

Een technologisch alternatief met uitgebreide mogelijkheden biedt de V-NET-variant – een virtueel netwerk zonder online-aansluiting. Ook hier worden sluitrechten met een schrijf- en leesapparaat centraal op het medium geprogrammeerd. Daardoor kunnen de transponders ook op eenvoudige wijze met een beperkte geldigheidsduur worden gecodeerd. Het praktische effect: Als de tijd voor een gastdocent of de werklui op school is verstreken, vervalt gelijktijdig ook het toegangsrecht.

Veiligheidshiaten bij verlies van een sleutel eenvoudig dichten

Behalve aan een routinematige toegangscontrole hechten veel scholen belang aan het minimaliseren van de negatieve gevolgen van verlies van een sleutel – bijvoorbeeld door speciale sleutelverzekeringen. Want zodra een volledig mechanische sluitinstallatie door verlies van een sleutel uit veiligheidsoverwegingen helemaal vervangen moet worden, ontstaat er een enorme kostenpost. Dit probleem is bij de elektronische oplossing van CES duidelijk kleiner. Of de geïnstalleerde oplossing nu op slechts één van de drie aangeboden systemen is gebaseerd of op een combinatie daarvan – het kosten- en veiligheidsrisico bij verlies van een sleutel is in vergelijking met conventionele mechanische oplossingen in elk geval aanzienlijk kleiner. Bij verlies van een transponder kan deze ongecompliceerd met een muisklik worden gewist en door een nieuwe worden vervangen.

Op vertrouwen gebaseerde samenwerking – de sleutel tot succes

Zeker is: Een efficiënt toegangsmanagement is optimaal als alle betrokkenen zorgvuldig op elkaar afgestemd zijn. Behalve door een betrouwbare werking scoren producten van CES al vanaf de installatie door eenvoud in gebruik. Dankzij het flexibele modulaire concept beschikken de installateurs die gebruikmaken van CES-oplossingen over een breed assortiment met eenvoudig te combineren systeemcomponenten. Met het oog op de eisen van de klant hecht de fabrikant bovendien grote waarde aan een competent advies. Als bijvoorbeeld individuele aanpassingen aan de software nodig zijn, vinden veiligheidsprofessionals altijd de juiste contactpersoon bij de experts uit Velbert.

Meer informatie over Anti-Amok cilinder
Meer informatie over OMEGA FLEX