Ondernemingsrichtlijnen van CES

CES is een van de belangrijkste fabrikanten van sluitsystemen en elektronische toegangscontrolesystemen. De groep kan terugblikken op een lange traditie en wil ook in de toekomst voor de volgende generaties hoogwaardige en innovatieve veiligheidssystemen blijven aanbieden die de mens en zijn waarden op een betrouwbare en comfortabele manier beschermen. CES heeft zich als zelfstandig familiebedrijf tot doel gesteld een betrouwbare en duurzame zakenpartner te zijn. Voorwaarde hiervoor is een solide financiële onafhankelijkheid. Om deze onafhankelijkheid ook als aanbieder van innovatieve ontwikkelingen op lange termijn te kunnen garanderen, streven wij bij een continue groei naar een omzetrendement van 10%. CES legt verantwoording af tegenover de eigenaarsfamilie, de medewerkers van alle vestigingen, de maatschappelijke omgeving en de regio Velbert/Niederberg. De inachtneming van alle rechtelijke verplichtingen en eisen van de overheden vormen een zelfsprekend onderdeel van ons dagelijks handelen.

Klanten

Wij willen de groei van onze onderneming veilig stellen door onze nationale en internationale klanten innovatieve producten, oplossingen en diensten aan te bieden die optimaal afgestemd zijn op de eisen van de klanten en de markt. De vertrouwensvolle samenwerking met onze klanten staat bij CES hoog aangeschreven.

Medewerkers

CES is voor de medewerkers van alle vestigingen een betrouwbare werkgever. Onze medewerkers vormen een cruciale factor van het succes van onderneming. Bij CES werken gekwalificeerde, verantwoordelijke en teamgerichte mensen die onze ondernemings- en managementrichtlijnen ondersteunen en deze ook naleven. Om op lange termijn arbeidsplaatsen te kunnen garanderen, hechten wij veel belang aan de opleiding van personeel en bieden wij hiervoor nascholingen en opleidingsprogramma’s aan. Managementfuncties zijn bij voorkeur voor personeelsleden uit de eigen rangen.

Diversiteit

Wij gaan tolerant en fair met elkaar om en respecteren de verscheidenheid aan persoonlijkheden. Wij letten erop, dat onze medewerkers in de landen waarin wij werkzaam zijn, de lokale behoeften van klanten en relaties begrijpen, de culturele bijzonderheden kennen en respecteren.
Bij nieuwe medewerkers zoeken wij naar de meest geschikte kandidaat – onafhankelijk van geslacht, nationaliteit, etnische komaf, religie of wereldbeschouwing, beperking, leeftijd of seksuele voorkeur.

Producten

De door ons ontwikkelde, geproduceerde en verhandelde producten worden dankzij hun unique sellingpoint door de markt als innovatief en hoogwaardig beschouwd.  Ons productassortiment wordt ook voortdurend vernieuwd. Naast onze kernactiviteit - de mechanische/mechatronische sluitsystemen - bieden wij nicheproducten aan voor het afsluiten en beveiligen van gebouwen en industriële toepassingen. Bovendien willen wij graag uitbreiden in sectoren die voortbouwen op onze technologieën en competenties en die de belangen van onze klanten en de consumenten behartigen.

Kwaliteit

De klantentevredenheid, die wij door continue verbeteringen voortdurend willen verhogen, staat bij al onze activiteiten centraal. De eigen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van elke individuele functie in onze onderneming is vanzelfsprekend.

Financieel

Het doel van ons financieel beleid is om naast een passend dividend voor onze aandeelhouders ook de financiële onafhankelijkheid van derden (participatiebedrijven, banken) te vrijwaren. Het beleid van de uitbouw van een reserve, gericht op het voortbestaan van CES op lange termijn, beantwoordt hieraan. Investeringen van CES worden met eigen middelen uitgevoerd. Financiële activa worden vanuit het oogpunt van het minimumrisico en het waardebehoud van de geïnvesteerde gelden aangewend.

Productie

De economische en foutloze productie van onze producten, met de kortst mogelijke leveringstijden en een hoge flexibiliteit, is een van de succesfactoren van CES. Door de voortdurende verbeteringen van de processen en resources creëren wij naast het unique sellingpoint ook een permanente verhoging van de productiviteit, waardoor de productie in Duitsland als investeringslocatie wordt verankerd.

Resource- en energiemanagement

Het efficiënt en blijvend benutten van alle resources, als ook een continue stijging van efficiëntie binnen onze onderneming zijn belangrijke managementtaken. Door een doorlopende omvangrijke en systematische dataopslag zijn wij in staat onze processen te analyseren, meten we ons energieverbruik en zoeken we naar mogelijkheden met verbeterings- en besparingspotentieel. Door regelmatige beoordeling van onze managementsystemen, processen en service scheppen wij een basis voor continue ontwikkeling. Iedere medewerker levert zijn/haar eigen bijdrage. Alle te verwerven resources worden systematisch getoetst. Door onze operationele en strategische doelen, zoals ook het streven om energie te besparen leveren wij een actieve bijdrage aan de bescherming van het milieu en aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

Toelevering

Onze leveranciers zijn een belangrijke schakel in onze meerwaarde-ketting. Onze relatie met hen wordt gekenmerkt door langdurig en wederzijds vertrouwen. Wij verwachten van onze leveranciers een maximum aan rendabiliteit, creativiteit en flexibiliteit, perfecte service en absolute betrouwbaarheid bij kwaliteit en het respecteren van deadlines.

Organisatie

Wij ontwikkelen ons soepele organisatiesysteem voortdurend verder. Hierdoor ontstaan optimalisaties die voor onze zakenpartners en onszelf een duidelijke meerwaarde creëren.

Communicatie

Wij handhaven een open en eerlijke communicatie met onze medewerkers, zakenrelaties en indien van toepassing zijnde geïnteresseerden. Duidelijke taakstellingen en informatie worden volgens transparante regels gecommuniceerd, zodat medewerkers en klanten de voor hen relevante informatie krijgen. Onze reclameboodschappen zijn geloofwaardig en beantwoorden aan onze ondernemingsrichtlijnen.