WM: Merkbeschermd keersleutelprofiel met oneindige merkbescherming

Het CES profielsysteem WM is een geoctrooieerd keersleutelsysteem dat aan hoge kwaliteitseisen in de utiliteitsbouw voldoet.

Systeembeschrijving

  • DIN 18252/ EN 1303
  • Per cilinderzijde tot wel 25 blokkeerelementen, bestaand uit 7 geveerde, trapsgewijs in dikte variërende blokkeerstiften, en maximaal 16 trapsgewijs in dikte variërende combinatiestiften die radiaal werken op 2 onder een hoek van 90° liggende blokkeerbalken
  • De eerste behuizingstift en minstens een van de eerste kernstiften per cilinderzijde zijn van gehard staal (als extra beveiliging tegen uitboren)
  • Aftastbeveiliging door speciaal gevormde behuizingstiften als effectieve bescherming tegen lockpicking
  • Over de lengte van de cilinderkern verloopt een geleidegroef voor een vormgesloten overbrenging van het draaimoment van de sleutel
  • Stabiele nieuwzilveren sleutel volgens DIN met 70° schuine oploopvlakken, samenwerkend met verschillende, gedifferentieerde radiussen
  • Het geregistreerde handelsmerk wordt gevormd door de contouren van het sleutelprofiel, dat over de lengteas van de dwarsdoorsnede gespiegeld identiek is
  • Ook in Zwitsers, Brits en Scandinavisch profiel verkrijgbaar