nl

  • Bedrijf

Geachte relatie, 

Het coronavirus grijpt steeds verder om zich heen en de overheid vraagt iedereen om ‘social distancing’ in acht te nemen. Ook CES zet zich in om de verspreiding van het virus te vertragen en toch aan het werk te blijven en bereikbaar te zijn. 

Om onze medewerkers en hun gezinnen en vrienden te beschermen hebben wij weken geleden al maatregelen getroffen om het onderlinge contact sterk te verminderen. Veel van onze medewerkers werken thuis, anderen op geïsoleerde locaties of in groepen met aparte tijdshifts.  

Om het fysieke contact nog verder te beperken zullen al onze afspraken en gesprekken voorlopig schriftelijk, digitaal of natuurlijk per telefoon plaatsvinden.
Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn die ons noodzaken tot andere maatregelen, dan zullen wij u daarover informeren. 

Als u vragen heeft, kunt u die altijd stellen aan uw contactpersoon bij CES.

Met vriendelijke groet,  

Het CES-team