nl

Sluitsysteem met 3D-profilering

Utiliteitsbouw

'DU' staat voor 'double undercut' ofwel dubbele ondersnijding. Dat is ook de belangrijkste eigenschap tegen het ongeoorloofd kopiëren van sleutels: de dubbele ondersnijding in de zijdelingse profilering. De driedimensionale groef die daardoor ontstaat kan niet met de gangbare tweedimensionale sleutelkopieermachines worden nagemaakt.

Het sluitsysteem is gepatenteerd tot 2031 en kan individueel en trapsgewijs worden aangepast aan de meest uiteenlopende projectuitdagingen. Afhankelijk van de uitvoering voldoet het aan de strengste eisen volgens DIN 18252, DIN EN 1303 en de VdS-richtlijnen.

Het is speciaal ontwikkeld voor hoogwaardige utiliteitsbouw en beantwoordt aan de complexe eisen op het vlak van organisatie, bedieningsgemak, economische efficiëntie en natuurlijk beveiliging.

Optioneel kunnen twee aan één zijde aangebrachte kantelbare stiften een blokkeerbalk bewegen. Daarmee vormen ze een doeltreffend blokkeerelement dat als dubbele controle van de lange zijde van het sleutelprofiel functioneert.

Systeembeschrijving

 • DIN 18252/EN 1303
 • Volgens de VdS-richtlijnen 2156 en 2386 voor sloten en sluitsystemen
 • 5/6 geveerde verticale hoofdblokkeerelementen per zijde van de cilinder en 5 controle- en blokkeerelementen die de zijde van de sleutel aftasten, voor nog betrouwbaardere sluiting
 • Ten minste één onderstift en alle kernstiften zijn gemaakt van gehard staal (als extra beveiliging tegen uitboren)

 • Aftastbeveiliging door speciaal gevormde onderstiften als effectieve bescherming tegen picking gereedschap.
 • De geleidingsgroef langs de kern van de cilinder zorgt voor de positieve overdraging van het draaimoment van de sleutel.
 • Stabiele nieuwzilveren sleutel volgens DIN, afgestemd op het gangbare
  beschermingsbeslag met cilinderafdekking
 • Grote variatie in wettelijk beschermde profielen
 • Profiel van producent voor hoofdsleutel- en algemene hoofdsleutelsystemen
 • Ook verkrijgbaar met Brits en Scandinavisch profiel

Geveerde kantelbare stiften

Betrouwbare beveiliging tegen doordraaien

In de sluitcilinder zitten twee aan één zijde aangebrachte kantelbare stiften, die de lange zijde van het sleutelprofiel dubbel aftasten en daarmee effectief zijn tegen slagpicken.

Codering
aan de zijkant

Maakt extra veiligheid zichtbaar

Op de zijde tegenover de kantelbare stiften zitten tot aan vijf variabel functionerende horizontaal geplaatste controlestiften voor extra beveiliging.

Geveerde boor- en kerntrekbeveiliging

Extra blokkeerfunctie

De cilinder heeft bovendien een in de behuizing geveerd blokkeerelement van speciaal gehard staal. Dit blokkeerelement tast de contour van de sleutel af.

Combinatie met elektronisch sluitsysteem

De mechanische sluitsystemen zijn te combineren met de elektronische sluitsystemen van CES. De praktijk wijst uit dat een combinatie van deze twee systemen vaak zinvol is.

De combisleutel bedient zowel de mechanische cilinders als de elektronische sluitapparaten op de deuren.

Elektronisch systeem CES OMEGA FLEX