nl

  • Bedrijf

Het sluitsysteem blijft groeien. Inmiddels zijn er al meer dan 25.000 cilinders en 125.000 sleutels geïnstalleerd.

CES in de Duitse Bondsdag voor 20 jaar

Op 19 april 1999 werd symbolisch de sleutel van het oude – en tegelijkertijd nieuwe – Rijksdaggebouw overhandigd.In september van datzelfde jaar verhuisde het Duitse parlement van Bonn naar Berlijn. Vanaf dat moment was het historische gebouw weer de zetel van de Duitse Bondsdag.

Bij de Europese aanbesteding van het generaal hoofdsleutelsysteem (GHS) was de opdracht voor het ontwerp, de levering en de montage gegund aan CES-beveiligingspartner Weckbacher.

Het complexe sluitsysteem is in nauwe samenwerking met CES ontworpen. Vanaf het begin was het uitgangspunt dat het systeem moest kunnen meegroeien met het gebruik van het gebouw. 

Voordat het Duitse parlement eind vorige eeuw weer zijn intrek nam in het Rijksdaggebouw uit 1894, werd het eerst ingrijpend verbouwd naar een ontwerp van Sir Norman Forster. Het gebouw heeft nu vier ingangen, drie verdiepingen, een tussenverdieping en een opvallende glazen koepel. De plenaire zaal ligt centraal in het gebouw en heeft vrij zicht op de glazen koepel. De kamers van de bondskanselier en de bondspresident, de fractiekamers, de werkkamers voor de voorzitter van de Bondsdag en zijn medewerkers, de informatieruimten voor bezoekers en pers en de vele facilitaire ruimten moeten afgesloten en geopend kunnen worden. 

Het GHS bestond aanvankelijk uit ongeveer 10.000 cilinders en meer dan 50.000 bijbehorende sleutels. Inmiddels is het systeem uitgebreid tot meer dan 25.000 cilinders en 125.000 sleutels. Andere gebouwen die bij het Rijkdsdaggebouw horen, zoals het Paul-Löbe-Haus, het Marie-Elisabeth-Lüders-Haus en het Jakob-Kaiser-Haus, zijn er in de loop der jaren aan toegevoegd. Oorspronkelijk bestond het systeem uitsluitend uit mechanische sloten. Door de integratie van elektronische sluitapparaten is het nu uitgegroeid tot een mechatronische sluitoplossing

Omdat bij het ontwerp van het GHS al rekening is gehouden met latere uitbreidingen, is het eind van de mogelijkheden nog lang niet bereikt. Ook in de toekomst – vooral na verkiezingen – zullen er toegangsrechten veranderen, sleutels van eigenaar wisselen en nieuwe elektronische onderdelen aan het systeem worden toegevoegd zonder dat dat ten koste gaat van de veiligheid. Het sluitsysteem blijft groeien!