nl

Abdij Michaelsberg

Referentieproject in aartsbisdom Keulen

Het sluitsysteem van abdij Michaelsberg moet meerder functies vervullen: in het gerestaureerde historische deel van de abdij is het nieuwe hotel gehuisvest, terwijl het moderne gebouw onderdak biedt aan de directie- en vergaderruimten. Doordat de gasten steeds wisselen, moet het systeem aan bijzondere eisen voldoen.

Veilig voor de toekomst

Abdij en Forum op de Michaelsberg

De abdij op de Michaelsberg heeft meer dan 900 jaar dienst gedaan voor de Benedictijner monniken. In 2011 besloot het aartsbisdom Keulen dat de abdij verbouwd en uitgebreid moest worden. Het geestelijk leven is daarmee een nieuwe fase ingegaan. Architecten en bouwbedrijven stonden voor de uitdaging om verleden en toekomst evenveel recht te doen en een brug te slaan tussen traditie en moderne tijd.

Twee systemen met een sleutel

Mechanisch en elektronisch

Voor de beveiliging van de abdij en het Forum op de Michaelsberg in het Duitse Siegburg is gekozen voor een combinatie van een elektronisch en een mechanisch sluitsysteem. In de historische abdij is het hotel gehuisvest; het moderne deel biedt onderdak aan de directie- en vergaderruimten. Het aartsbisdom kon zich helemaal vinden in de oplossingen die vakpartner Sectec voorstelde voor de beveiliging van het gebouw en voor de toegangscontrole.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van de slimme combisleutel van CES, waarmee alle onderdelen van het elektronische sluitsysteem CES OMEGA FLEX, maar ook de klassieke mechanische sloten bediend kunnen worden.

Veel uitdagingen, één oplossing

Elektronisch sluitsysteem met moderne V-NET-programmering

Het elektronisch sluitsysteem in het hotel- en conferentiegedeelte wordt geregeld en beheerd met een modern V-NET (virtueel netwerk).
Gasten krijgen bij de receptie een geprogrammeerd pasje dat toegang geeft tot hun hotelkamer. De receptiemedewerkers kunnen dus flexibel toegangsrechten toekennen. Als er een sleutelpasje kwijtraakt, kunnen ze snel en goedkoop een oplossing regelen.
De mechanische sloten worden gebruikt op plaatsen waar gebruikers - zoals onderhoudsmedewerkers en hotel/conferentiepersoneel - niet zo vaak wisselen.
In het verleden zorgde de ophaalbrug bij burchten als de Michaelsberg dat er geen ongewenst bezoek binnenkwam - nu vervult de elektronische CES-wandlezer bij de hoofdingang deze functie. Medewerkers en ingecheckte hotelgasten kunnen zich met hun eigen sluitmedium (combisleutel of gastenkaart) bij de wandlezer melden om te worden doorgelaten. Iedereen die niet geregistreerd is, moet zich via de intercom bij de deur melden om binnengelaten te worden.