nl

Max-Planck-Institut

Mechatronische sluitoplossing voor het Max-Planck-Institut voor moleculaire fysiologie

Een internationaal team van wetenschappers uit meer dan 30 landen doet onderzoek naar de fundamentele fysische en biochemische processen in cellen op molecuulniveau. Deze 150 onderzoekers (biologen, chemici, fysici en theoretisch wetenschappers) werken interdisciplinair samen.

In de ruim 100 jaar dat het onderzoeksinstituut nu bestaat, is de focus verschoven van menselijke voeding naar onderzoek naar stofwisselingsprocessen in cellen.

Elektronisch sluitsysteem voor beveiliging van kritische zones

Juiste toegangsoplossing voor iedere zone

Op het MPI wordt onderzoek gedaan naar fysische en biochemische processen in cellen, weefsels en organen van alle organismen. Concreet betekent dit dat onderzoekers en wetenschappers hier bezig zijn met de vraag hoe de biljoenen cellen in ons lichaam er bijvoorbeeld voor zorgen dat wij kunnen praten en bewegen. Er wordt ook onderzocht waarom cellen veranderen en hoe dat resulteert in ziekten als kanker en met welke stoffen daar iets tegen gedaan kan worden.

Vanzelfsprekend mogen alleen bevoegde medewerkers in het lab zijn. Als er onbevoegden binnenkomen, is dat een serieus risico want er zijn laboratoria waar met radioactieve stoffen of lasertechniek wordt gewerkt. Op veel werkplekken gelden veiligheidscriteria waarvoor de juiste veiligheidsmaatregelen in acht moeten worden genomen. Bovendien is de apparatuur waarmee de wetenschappers werken kwetsbaar en duur. Als daar niet voorzichtig mee wordt omgegaan, kan dat ook gevaar opleveren. Daarom moeten de onderzoeksruimten goed worden beveiligd.

Toegang geregeld door elektronisch beslag

Juiste toegangsoplossing voor iedere zone

Op de deuren van de laboratoria is daarom CES OMEGA FLEX-beslag geplaatst, dat zeer gebruiksvriendelijk en bijzonder functioneel is. Het beslag wordt online geprogrammeerd en beheerd en leest zonder problemen de bestaande LEGIC-pasjes van het Max-Planck-Institut. Bij complexe gebouwen met wisselende toegangsrechten, zoals bij de laboratoria van het Max-Planck-Institut, is het online-beheer een echte uitkomst. Als een laborant zijn identiteitspasje kwijtraakt, kan de facility manager snel reageren.

Via het programma en het draadloze netwerk geeft hij aan het sluitapparaat door dat het zoekgeraakte medium geen toegangsrechten meer heeft en geeft hij een nieuw toegangsmedium uit aan de medewerker.

Door de mechanische cilinders in het beslag is het bovendien mogelijk om de deuren in noodsituaties te openen.

Elektronische Beschläge in den Laboren CES OMEGA FLEX

Combinatie met mechanische sluitsystemen

Stabiele sleutel voor auditorium, cursusruimte en bibliotheek
Schließanlagensystem TDU

In de cursusruimten, zalen en bibliotheken waar de onderzoeksresultaten worden gedeeld en bediscussieerd, is een mechanisch sluitsysteem geïnstalleerd. Het aantal mensen dat deze deuren mag openen en sluiten is overzichtelijk en wisselt niet vaak. Daarom is hier de keuze gevallen op het TDU-systeem van CES met 3D-profilering en ondersnijding. Vooral de robuuste sleutel gaf de doorslag bij de gebruikers.

Realisatie

Voor het maatwerk-sluitsysteem voor het Max-Planck-Institut voor moleculaire fysiologie (MPI) moest eerst onderzoek worden gedaan. Het bedrijf Weckbacher, de veiligheidspartner van CES, kreeg van het facility management van het MPI opdracht om voor alle zones in het gebouw een passende toegangsoplossing te ontwikkelen.

Naast veiligheid en comfort moest er ook rekening worden gehouden met de kostenefficiency en met de bestaande brandveiligheidsvergunningen.

Projectpartner

Sicherheitsfachpartner Weckbacher